¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
{{PriceInfo.StyleInfo.LeftStockNum}}
{{StockText}}
距结束还剩
{{ day }} {{ hour }} : {{ min }} : {{ sec }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
{{StockText}}
距结束还剩
{{ hour }} : {{ min }} : {{ sec }}
暂无报价
¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
比PC省{{(PriceInfo.StyleInfo.PcPrice - PriceInfo.StyleInfo.Price) | toFixed}}元
{{StockText}}
促销
¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
立省{{(PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice-PriceInfo.StyleInfo.Price) | toFixed}}元
{{StockText}}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.MinSalePrice | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.MinSalePrice | splitFroat }}-{{PriceInfo.StyleInfo.MaxSalePrice | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.MaxSalePrice | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
立省{{(PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice-PriceInfo.StyleInfo.Price) | toFixed}}元
{{StockText}}
{{DetailData.TitleInfo.Title}}
厂家:{{DetailData.TitleInfo.ProducerName}}
合理用药更健康,正品保障,隐私发货
本品为处方药,凭医生处方笺购买。
药品说明
适应症/功能主治
治疗育龄妇女雄激素敏感所致的中重度痤疮(有或无皮脂溢)及/或多毛,这其中包括需要治疗这些症状的多囊卵巢综合症患者。对治疗痤疮,炔雌醇环丙孕酮片应用于不适宜采用局部治疗或全身抗生素治疗的痤疮。
用法用量
给药途径:口服:给药方法:要规律服用炔雌醇以取得治疗效果和所需的避孕保护。应该停止应用此前使用的激素避孕法。炔雌醇的剂量方案和大多数复方口服避孕药的常用方案类似。这样必须考虑采取同样的用药规则。正确服用复方口服避孕药,每年的失败率约为1%。不规律服用炔雌醇环丙孕酮片能导致经间期出血,并可能降低治疗和避孕的可靠性。详见说明书。
禁忌
暂无
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用,详情页广告仅供医学药学专业人士阅读
规格
{{item.Model}}
{{CommentReplyList?'评论':'暂无评论'}} 好评度{{commentList&&commentList.Positive}}%>
{{FaqInfo.length>0?'问答':'暂无问答'}}
{{item.LoginName}}
{{item.CreateTimeStr}}
{{item.Content}}
查看全部评论
{{item.Ask}}
{{item.Answer}}
查看全部问题
商品好不好,先问问药师
免费咨询药师
详情


已经到底了